3. Hadîth ”Fastan är en sköld…”

980 – Det rapporteras från Abû Hurayrah att Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fastan är en sköld och ett starkt skydd mot Elden.”1

Rapporterad av Ahmad med en god berättarkedja samt al-Bayhaqî.

1God via andra.