3. Hadîth ”Era föregångare bland Bokens folk delades…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (51)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/129)

51 – Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade för oss och sade: ”Era föregångare bland Bokens folk delades upp i sjuttiotvå grupper, och detta samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Sjuttiotvå ska till Elden och en ska till paradiset och den är Samlingen1.”2

Rapporterad av Ahmad och Abû Dâwûd som lade till:

Det ska komma ett folk från mitt samfund som kommer att ta till sig de lustarna liksom rabies drabbar den smittade; det finns varken en ådra eller en lem utan att den går in i dem.”3

1Det vill säga följeslagarna, vilket nämns i andra formuleringar. I vissa formuleringar heter det:

”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer.”

Rapporterad av at-Tirmidhî och andra. Jag har tagit med den i bokens första volym. Man måste veta att fasthållning vid hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg är den enda garantin muslimen har mot avvikelse. Många islamiska partier försummar det idag, än mer vilsna sekter.

2God och autentisk.

3God.