3. Hadîth ”Du har frågat om något väldigt…”

739 – Mu´âdh bin Djabal (radhiya Allâhu ´anh) berättade:

”En gång när vi reste tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom jag nära honom under färdens gång. Jag sade: ”Allâhs sändebud! Underrätta mig om en handling som för in mig i paradiset och avlägsnar mig från Elden.” Han sade: ”Du har frågat om något väldigt, men det är lätt för den Allâh underlättar det för; du skall dyrka Allâh och inte avguda någon med Honom, be, betala allmosa, fasta Ramadhân och vallfärda till Huset.”1

Rapporterad av Ahmad, at-Tirmidhî som autentiserade den, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah.

1Autentisk via andra.