3. Hadîth ”Det finns inte en själ som dödas orättvist…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (64)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/134)

4 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns inte en själ som dödas orättvist utan att Âdams son tar del av dess blod. Ty han var den förste som lade grunden till dråp.”1

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim och at-Tirmidhî.

1Autentisk.