3. Hadîth ”Det är inte fromt att ni fastar när ni reser…”

1055 – ´Ammâr bin Yâsir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi återvände från ett slag tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vi färdades på en mycket varm dag. Då vi slog läger gick en man och ställde sig under ett träd. Hans vänner stod runt honom medan han låg ned som om han våndades. När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick syn på honom sade han: ”Vad är det med er vän?” De sade: ”Han fastar.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är inte fromt att ni fastar när ni reser. Anamma Allâhs tillstånd som Han har gett er och acceptera det.”1

1God och autentisk.