3. Hadîth ”Den som inte avser att fasta innan gryningen…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (2/407-409)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

675 – De troendes moder Hafsah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som inte avser att fasta innan gryningen har ingen fasta.”1

Rapporterad av De fem. an-Nasâ’î och at-Tirmidhî tenderade mer till att uttalandet är en följeslagares. Ibn Khuzaymah och Ibn Hibbân autentiserade hadîth som profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Hos ad-Dâraqutnî står det:

”Den som inte avser att fasta på natten har ingen fasta.”2

676 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”En dag kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hem till mig och sade: ”Har ni något?” Jag svarade: ”Nej.” Då sade han: ”Då fastar jag.” Nästa dag kom han återigen förbi mig och då sade jag: “Jag har fått dadelmos.” Han sade: ”Visa mig det. Jag inledde dagen i egenskap av fastande.” Därefter åt han det.”3

Rapporterad av Muslim.

FÖRKLARING

Dessa hadîther bevisar att den fastande måste avse att fasta innan gryning. Det vill säga om fastan är obligatorisk. Frivillig fasta kan avses under dagens gång förutsatt att personen har varken ätit eller druckit under dagen. Dock kan det vara problematiskt att lägga sig för att sova natten till den 30 Sha´bân innan man vet hur morgondagen ser ut. Är det tillåtet i detta fall att lägga sig med avsikten att fasta om nästa dag är Ramadhân? Ja, det är det. Om nästa dag visar sig vara Ramadhân, är din fasta giltig.

Vad frivillig fasta beträffar, är det tillåtet att avse den under dagen så länge den fastande har varken ätit, druckit eller gjort något annat som bryter fastan under dagen. Beviset för det är:

”Har ni något?” Jag svarade: ”Nej.” Då sade han: ”Då fastar jag.”

Det vill säga att han började fasta där och då.

1Ahmad (6/287), Abû Dâwûd (2454), at-Tirmidhî (730), an-Nasâ’î (2331), Ibn Mâdjah (1700) och Ibn Khuzaymah (1933).

2ad-Dâraqutnî (2214).

3Muslim (1154).