3. Hadîth ”Den som går till församlingsmoskén…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (299)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/241)

299 – ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som går till församlingsmoskén, förlorar en synd för varje steg och belönas för varje steg – fram och tillbaka.”1

Rapporterad av Ahmad med en god berättarkedja, at-Tabarânî och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”.

1God.