3. Hadîth ”Den som fastar Ramadhân…”

1009 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som fastar Ramadhân och efterföljer den med sex dagar i Shawwâl anses ha fastat hela året.”1

Rapporterad av al-Bazzâr. En av hans rapporteringsvägar är autentisk.

1Autentisk.