3. Hadîth ”Den som beger sig till moskén bara för att lära sig…”

86 – Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som beger sig till moskén bara för att lära sig något gott eller lära ut det, belönas som vallfärdaren som har utfört en fulländad vallfärd.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” med en berättarkedja som är helt okej2.

1God och autentisk.

2Hâfidh al-´Irâqî sade:

”Dess berättarkedja är bra.” (2/317)