3. Hadîth ”Den som äter lök eller vitlök ska hålla sig borta…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (333)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/255)

333 – Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som äter lök eller vitlök ska hålla sig borta från oss eller våra moskéer och stanna kvar i sitt hem.”1

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî och an-Nasâ’î. Hos Muslim står det:

”Den som äter lök, vitlök eller purjolök, ska inte närma sig vår moské. Ty änglarna besväras av det som besvärar Âdams söner.”

I en annan rapportering heter det:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade oss att äta lök och purjolök. Det hade hänt att vi råkade äta av dem varpå han sade: ”Den som äter av detta vidriga träd ska inte närma sig vår moské. Ty änglarna besväras av det som besvärar människorna.”

1Autentisk.