3. Hadith ”Den dagen reste Sig er Herre över tronen…”

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 34-37

Den andra hadithen

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

2 – Abû ´Abdillâh Muhammad bin al-Husayn al-Faramî underrättade oss i Egypten: Muhammad bin ´Imâd underrättade oss: ´Abdullâh bin Rafâ´ah underrättade oss: ´Alî bin al-Hasan underrättade oss: Ahmad bin Muhammad bin al-Hâdjdj underrättade oss: Ahmad bin Muhammad as-Sâbûnî dikterade för oss: ar-Rabî´ bin Sulaymân berättade för oss: ash-Shâfi´î underrättade oss: Ibrâhîm bin Muhammad underrättade oss: Mûsâ bin ´Ubaydah berättade för mig: Mu´âwiyah bin Ishâq bin Talhah berättade för mig, från ´Ubaydullâh bin ´Umayr som berättade att han hörde Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) säga:

Djibrîl (´alayhis-salâm) kom med en vit och befläckad spegel till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vad är det?” Han sade: ”Det är fredagen… De skall älska fredagen då deras Herre begåvar dem väl. Den dagen reste Sig er Herre över tronen, Âdam skapades och då infaller Stunden.”2

Denna hadith är främmande. ash-Shâfi´î rapporterade den i sin ”al-Musnad”. I berättarkedjan finns två svaga återberättare: Mûsâ och Ibrâhîm bin Abî Yahyâ.

3 – Ishâq bin Râhûyah sade: Jag hörde Bishr bin ´Umar säga: Jag hörde flera uttolkare säga om versen:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har اسْتَوَى över tronen.”

Det vill säga reste Sig (ارتفع).”

Abûl-´Âliyah sade sådär.

4 – al-Bukhârî sade i sin ”as-Sahîh”:

“Mudjâhid sade:

Att Han استوى betyder att Han höjde Sig över (علا) tronen.”

5 – ad-Dâraqutnî rapporterade från Ishâq al-Hâdî: Jag hörde Abûl-´Abbâs Tha´lab säga om:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

Därefter اسْتَوَى Han över tronen.”3

Det vill säga att Han höjde Sig över (علا) tronen.”4

6 – Muhammad bin Djarîr at-Tabarî sade om:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

Därefter اسْتَوَى Han över tronen.”

Den Nåderike säger att Han har upphöjt Sig över (علا) och rest Sig över (ارتفع) tronen.”5

120:5

2ash-Shâfi´î i ”al-Musnad” (374). adh-Dhahabî sade:

”Ibrâhîm och Mûsâ är svaga.” (al-´Uluww, sid. 30)

37:54

4Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (3/387-402).

5Djâmi´-ul-Bayân (16/11).