3. Hadîth ”De fem bönerna, från en fredagsbön till nästa fredagsbön…”

994 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De fem bönerna, från en fredagsbön till nästa fredagsbön och från en Ramadhân till nästa Ramadhân, stryker bort allt däremellan så länge de stora synderna undviks.”1

Rapporterad av Muslim.

1Autentisk.