3. Hadîth ”Är det detta ni har sänts med?”

Författare: Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

Källa: at-Targhîb wat-Tarhîb (140)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/169)

140 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi satt utanför Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dörr och diskuterade; en argumenterade med en vers och en annan argumenterade med en annan vers. Då kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ut, röd i ansiktet som ett granatäpple och sade: ”Är det detta ni har sänts med? Är det detta ni har befallts? Återgå inte efter mig till att bli otrogna som halshugger varandra.”1

Rapporterad av at-Tabarânî. I berättarkedjan finns Suwayd2.

1Autentisk via andra.

2Det vill säga Suwayd bin Ibrâhîm Abû Hâtim som besatt svaghet, precis som i den föregående hadîthen. Men at-Tabarânî återberättar den också via Anas och i den berättarkedjan är alla pålitliga och stabila, vilket nämns i ”Madjma´-uz-Zawâ’id” (1/157). Likaså rapporterar Ibn Mâdjah och Ahmad den via Ibn ´Amr med en god berättarkedja. Alltså är hadîthen autentisk.