3. Hadîth “Antingen får människor sluta förbigå fredagsbönerna…”

726 – Ibn Khuzaymah rapporterade via Abû Hurayrah och Abû Sa´îd al-Khudrî formuleringen:

Antingen får människor sluta förbigå fredagsbönerna eller också kommer Allâh att försegla deras hjärtan så att de blir försumliga.”1

1Autentisk.