3. Hadîth ”Allâhs sändebud tyckte om att hålla i stjälkar…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (282)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/233)

282 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyckte om att hålla i stjälkar. En dag steg han in i moskén med en stjälk i handen och fick syn på slemloskor i riktning mot Qiblah. Han skrapade bort dem varefter han vände argsint mot människorna och sade: ”Tycker ni om att någon ställer sig framför er och sedan spottar er i ansiktet? När någon av er går upp för att be, ställer han sig mot sin Herre. Till höger om sig har han en ängel. Därför ska han varken spotta framför sig eller till höger om sig.”1

Rapporterad av Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh”. I en annan av hans formuleringar står det:

”Allâh (´azza wa djall) är framför er i er bön. Gör därför inget otrevligt framför er.”

Ibn Khuzaymah tog med dem under rubriken ”Förbud mot allt otrevligt i riktning mot Qiblah”.

1God och autentisk.