3. Hadîth “Allâhs sändebud förmenade oss att kamma…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (154)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/174)

154 – Humayd bin ´Abdir-Rahmân sade: Jag träffade en man som slog följe med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liksom Abû Hurayrah slog följe med honom och han sade:

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade oss att kamma oss dagligen och urinera på våra badställen.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd och an-Nasâ’î som rapporterar inledningen av hadîthen.

1Autentisk.