3. Hadîth ”Allâhs sändebud befallde oss att ha moskéer…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (278)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/231)

278 – Samurah bin Djundub (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att ha moskéer i våra stammar och att vi städar dem.”1

Rapporterad av Ahmad och at-Tirmidhî som sade:

”Hadîthen är autentisk.”2

1Autentisk via andra.

2Jag har inte sett den hos at-Tirmidhî. Däremot rapporterade Abû Dâwûd en liknande hadîth. Den nämns i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (481).