3. Hadîth ”Alla människans handlingar, frånsett fastan…”

1081 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh (´azza wa djall) sade: ”Alla människans handlingar, frånsett fastan, tillkommer henne. Den är Min och Jag belönar för den. Fastan är en sköld. När någon av er fastar skall han vare sig tala oanständigt eller skrika. Om någon förtalar eller bråkar med honom, skall han säga: ”Jag fastar. Jag fastar.”1

Rapporterad av al-Bukhârî som står för formuleringen, Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah.

1Autentisk.