3. Hadîth ”Akta er för tre förbannade…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (147)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/172)

147 – Ibn ´Abbâs berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Akta er för tre förbannade platser.” Det sades: ”Vilka är de tre förbannade platserna, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Att någon av er sätter sig i en skugga som används till skuggning, på en väg eller vid ett vattenställe.”1

Rapporterad av Ahmad.

1God via andra.