3. Fasthållningen mellan hörnan och dörren

38 – Fasthållningen mellan hörnan och dörren är tillåten och handlar om att vallfärdaren placerar sitt bröst, sitt ansikte och sina armar på Huset1.

39 – Det finns inga särskilda böner under Tawâf. Det är nämligen tillåtet att läsa vadsomhelst av Qur’ânen och åkallan. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tawâf runt Huset är bön. Den enda skillnaden är att Allâh har tillåtit tal under den. Den som då talar, skall endast tala väl.”

I en annan rapportering sägs det:

”Tala lite under den.”2

40 – Nakna och kvinnor som genomgår sina månadscyklar får inte göra Tawâf runt Huset. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det är inte tillåtet för den nakne att göra Tawâf runt Huset.”3

Dessutom sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till ´Â’ishah när hon gjorde ´Umrah under Avskedsvallfärden:

”Gör allt vallfärdaren gör bortsett från Tawâf runt Huset [och bön] till dess att du blir ren.”4

1Handlingen har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via två vägar varför hadîthen blir god. Den blir än starkare när det bekräftas att flera följeslagare gjorde likadant. En av dem var Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

”Detta är platsen man skall hålla fast vid; mellan hörnan och dörren.”

Handlingen rapporteras också autentiskt från ´Urwah bin az-Zubayr. Allt detta nämns i ”al-Ahâdîth as-Sahîhah” (2138). Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Om man vill komma till fasthållningsplatsen – vilken befinner sig mellan den svarta stenen och dörren – och placera sitt bröst, sitt ansikte och sina armar och handflator på den och tillbe Allâh, gör man det. Detta får även göras innan Tawâf-ul-Wadâ´. Det finns ingen skillnad huruvida man utför detta under Tawâf-ul-Wadâ´ eller inte. Följeslagarna brukade göra det när de gick in i Makkah… Det är emellertid bättre att stå vid dörren och be utan fasthållning vid Huset. När det är dags att ge sig av, skall man varken stanna, vända sig om eller gå baklänges.” (al-Mansik, sid. 387)

2 Rapporterad av at-Tirmidhî och andra. Den andra rapporteringen rapporteras av at-Tabarânî och andra. Hadîthen är autentisk, vilket jag har kommit fram till i ”al-Irwâ’” (21). Shaykh-ul-Islâm sade:

”Det har varken rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt, läst eller lärt ut några särskilda böner. Faktum är att det är tillåtet att be alla Sharî´ah-baserade böner. Det finns dock ingen grund till det många människor gör när de ber särskilda böner under takrännan och dylikt.”

3 Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim från Abû Hurayrahs hadîth. Likaså har at-Tirmidhî rapporterat den från ´Alî och Ibn ´Abbâs. Den nämns i ”al-Irwâ’” (1102).

4 Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim från ´Â’ishah. Dessutom har al-Bukhârî rapporterat den från Djâbir. Tillägget tillhör honom och det nämns i den föregående källan (191).