3. Fastan är mellan Herren och slaven

Hadîthen betyder att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) belönar slaven för alla hans handlingar, frånsett fastan, genom att befalla änglarna att multiplicera dem minst tio gånger. Allâh kan multiplicera dem alltifrån tio gånger till sjuhundra gånger och mer därtill. Men när det kommer till fastan så belönar Allâh för den utan räkenskap. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

”Bara de som håller ut skall få sin [fulla] lön och mer därtill.”1

Detta för att fastan är en hemlighet mellan slaven och hans Herre. Det finns inget ögontjäneri i fastan. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vet när Hans slav fastar för Hans sak i hopp om Hans belöning och utav rädsla för Hans straff.

Vad innebär det att fastan är en hemlighet mellan slaven och hans Herre? Det innebär att om du är ensam och har tillgång till vatten, sköljer munnen och sväljer lite, så är det bara Allâh som vet det. Om du skyddar dig mot det och ser till att inte svälja något, så är fastan en hemlighet mellan dig och din Herre. Ingen annan än Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) känner till den. Således belönar vår Herre en så väldigt stor belöning för fastan.

139:10