3. Fasta med ett annat land

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 16-17

Fråga: Vissa ungdomar fastar inte tillsammans med sina landsmän. De påstår att deras land inte följer Allâhs föreskrift varför de väljer att fasta tillsammans med Saudiarabien.

Svar: Om det inte medför någon skada eller splittrar samlingen, så är det bra. Det finns dock en risk att den som fastar på egen hand och offentliggör sin fasta orsakar splittring. Om den risken inte finns, är det tvivelsutan bra att fasta med andra. Däremot ska han måna om att undvika splittring och konflikt.