3. Exempel på hur de kristna förvränger sin skrift

I Matteus 7:21 har ordet ”mäster” översatts till ”herre” för att få människorna att tro att Messias är Allah:

”21Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.”1

Men den som ägnar en tanke åt resten av versen inser att den bevisar att Messias är en människa. Den korrekta översättningen är:

”Inte alla som säger ’Mäster, mäster’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.”

Det har redan angivits att Allâh kallas otaliga gånger för ”fader” i Evangeliet och att det inte är specifikt för Messias.

1Matteus: 7:21