3. Det andra avsnittet: Fastans visdomar och fördelar

Ett av Allâhs (ta´âlâ) namn är al-Hakîm, den Vise. Den Vise är Han som besitter visdom. Visdom innebär att bemästra allt och lägga saker och ting på rätt plats. Att Allâh (ta´âlâ) heter så fordrar att allt som Han skapar eller föreskriver är ytterst vist. Vissa inser det, andra gör det inte.

Fastan som Allâh har föreskrivit och befallt består av väldiga visheter och stora fördelar däribland:

1 – Fastan är en dyrkan. Slaven närmar sig sin Herre genom att lämna det som han vanligtvis tycker om av mat, dryck och intimitet bara för att vinna sin Herres välbehag och paradiset. Det bevisar att han prioriterar Herrens välbehag och det efterkommande livet framför sina egna nöjen och det jordiska.

2 – Fastan medför gudsfruktan om fastaren uppfyller sin fastas plikter. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

”Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er så att ni fruktar.”1

Fastaren är ålagd att frukta Allâh (´azza wa djall). Gudsfruktan innebär att utföra Hans påbud och avstå från Hans förbud. Det är nämligen den största meningen med fastan. Syftet med fastan är inte att fastaren skall plågas av hunger, törst och avsaknad intimitet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh har inget behov av att en person låter bli att äta och dricka om han inte lämnar lögn och handlingar enligt den och synder.”2

Rapporterad av al-Bukhârî.

Lögn omfattar allt förbjudet tal som är osanning, baktal, förtal och dylikt. Handlingar utmed den innebär allt som är ett angrepp mot människorna såsom bedrägeri, svindleri, slag, stöld och dylikt. Det inkluderar allt som är förbjudet att lyssna till såsom förbjudna sånger och musik.

Synder är idioti och allt som motstrider sunt förnuft inom tal och handling.

Om fastaren praktiserar denna vers och denna hadîth så kommer fastan att uppfostra hans själ, rena hans karaktärer och korrigera hans uppförande. Följaktligen kommer fastan att ha påverkat honom avsevärt mot slutet av månaden sett till hans själ, karaktärer och uppförande.

3 – Den rike inser Allâhs gåva som han har fått då han har möjlighet att äta och dricka vad han vill och ha intimitet på ett lovligt sätt. Således skall han tacka Allâh för denna gåva och tänka på sin fattige broder som inte har samma möjlighet. Till följd därav skall han förse honom med välgörenhet och behandla honom väl.

4 – Fastan tränar själen disciplin så att den kan tyglas och förses med vad som gagnar den i de båda liven. Fastan skyddar människan mot ett djuriskt beteende som inte kan avhålla sig från begär och frestelser. Fastan gagnar nämligen själen.

5 – Fastan medför även medicinska fördelar. Kroppen förses med mindre mat och matsmältningsorganen passar då på att ta igen sig under en bestämd period. Likaså likvideras skadliga överflödigheter och vätskor med mera.

12:183

2al-Bukhârî (1903).