3. Den korrekta dogmen om Allâhs namn och egenskaper

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör att de bekräftar Allâhs sköna namn och upphöjda egenskaper som Han (ta´âlâ) har namngett och beskrivit Sig själv med samt det som Hans sändebud (sallâ Allâhu´ alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med. De överskrider inte Qur’ânen och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade hadîther.

De bekräftar formuleringarna och har vetskap om deras betydelser i arabiskan som Qur’ânen uppenbarades på. Däremot anförtror de Allâh (ta´âlâ) deras beskaffenhet, ty de är särskilda för Allâh (ta´âlâ) och ingen människa har kunskap om dem.

Deras utgångspunkt i denna farliga sakfråga är föreskrivna fundament; den som håller sig till dem undviker avvikelse.

Det första: Att bekräfta det som Allâh (ta´âlâ) bekräftade åt Sig själv och det som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade åt Honom. Detta skall tillämpas utan tillägg eller avdrag. Ingen är ju kunnigare om Allâh (ta´âlâ) än Allâh själv:

قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ

”Är det ni eller Allâh som vet bäst?”1

Ingen människa är kunnigare om Allâh än Allâhs sändebud (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam). Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

”Och han talar inte av egen drift – det är endast en uppenbarelse som uppenbaras.”2

Det andra: Allâh (ta´âlâ) är olik skapelsernas egenskaper. Allâh (ta´âlâ) sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”3

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”Och ingen finns som kan liknas vid Honom.”4

Det tredje: Hans egenskaper skall inte föreställas. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

”Men de kan inte omfatta Honom med kunskap.”5

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

”Känner du någon som kan kallas Hans namne?”6

Till dessa egenskaper hör Hans (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”7

Detta nämns på flera ställen i Qur’ânen. Man får veta att Allâhs resning över tronen är en verklig resning. Vi förstår dess betydelse utan att känna dess beskaffenhet. Dess betydelse är höghet och bestigning. Detta är vad det arabiska språket tyder på. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är enade om detta. Men vad gäller beskaffenheten, har endast Allâh kunskap om den.

Likaså säger Allâh (ta´âlâ):

إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Allâh är Hörande, Seende.”8

Härmed bekräftas Allâhs hörsel. Enligt arabiskan innebär hörsel uppfattning av ljud.

Vi bekräftar alltså Allâhs (ta´âlâ) hörsel som Han uppfattar ljud med. Hans hörsel liknar inte skapelsens hörsel. Vad gäller dess beskaffenhet, är det bara Allâh (ta´âlâ) som känner den. Sålunda säger vi inte: ”Hur hör Han?” Vi spekulerar inte i det då Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har inte låtit oss ha någon kunskap om det. Faktum är att det hör till kunskapen som endast Han (djalla wa ´azz) känner till.

Samma sak gäller synen; uppfattning av det sedda. Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger natthandlingarna upp innan dagen och dagshandlingarna innan natten. Hans ridå är ljuset; om Han hade avtäckt det, skulle Hans ansiktes ljus bränt allt Han ser av Sin skapelse.”9

Vi bekräftar Allâhs verkliga syn som Han uppfattar det sedda med. Å andra sidan har vi ingen kunskap om denna syns beskaffenhet.

Detta är några exempel på hur Ahl-us-Sunnah betror Allâhs namn och egenskaper.

12:140

253:3-4

342:11

4112:4

520:110

619:65

720:5

84:58

9Muslim (179).