3. De törstar efter politik och konflikt med makthavare

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 180-181

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

3 – al-Ikhwân al-Muslimûn törstar efter politik, konflikt med makthavare och uppvigling av folkmassor. Därför är det sällan som deras sittningar består av erinran av Allâh. Istället är samtalsämnet oftast regeringarnas brister och politiska nyheter. De utnyttjar stora händelser för att pressa makthavarna och de lärde och hetsa upp folket mot dem med argumentet att de inte bryr sig om samfundet.