3. Därför har människan fått allt

Ur tomma intet skapade Allâh Âdam (´alayhis-salâm), mänsklighetens fader, av lera och formade honom till den finaste skepnaden . Han (ta´âlâ) sade:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

”Vi har sannerligen skapat människan i den bästa skepnad.”1

Han försåg honom med sinnen som hörsel, syn och förstånd och utmärkte honom framför alla andra skapelser så att han kunde skilja mellan det skadliga och det nyttiga, det goda och det fula, det bra och det dåliga. Det är typiskt för människan, ty Allâh har ärat henne. Han (ta´âlâ) sade:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

”Vi har sannerligen skapat människan i den bästa skepnad.”2

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ

”Vad kom dig, människa, att missta dig i fråga om din Herre, den Givmilde? [Han] som har skapat dig och format dig och gett din natur dess jämvikt; skapat dig i enlighet med Sin vilja.”3

Människan måste således lova Allâh för denna väldiga gåva, tacka Honom för den och efterleva den dyrkan som hennes Herre (´azza wa djall) har förpliktigat henne. Han (ta´âlâ) sade:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ

”Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig. Jag begär ingen försörjning och ingen föda av dem.”4

Är Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) i behov av dyrkan? Han är inte i behov av den. Det är slaven som är i behov av dyrkan så att han kan få sin kontakt med Allâh. Allâh (djalla wa ´alâ) är inte i behov av slavarna. Om alla hade hädat skulle Hans herravälde inte ha minskat, om alla hade lytt Honom skulle Hans herravälde inte ha vuxit. Det är bara de som skadas eller gagnas. Han har befallt dem dyrkan för att ära dem med den och för att de skall ha kontakt med Honom (subhânahu wa ta´âlâ). Om alla hade hädat skulle det inte ha skadat Honom något:

وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ

”Och Mûsâ sade: ”Om ni – och alla på denna jord – hädar, [skall ni tänka på att] Allâh är Sig själv nog och att allt lov och pris tillhör Honom.”5

Inte heller hade Hans herravälde påverkats positivt om alla hade varit rättfärdiga. Allâh (djalla wa ´alâ) sade i Qudsî-hadîthen:

”Mina slavar! Om era första och era sista, era människor och era djinner, hade enats om den frommaste människans hjärta bland er, skulle det inte ha utökat något i Mitt herravälde. Mina slavar! Om era första och era sista, era människor och era djinner, hade enats om den syndigaste människans hjärta bland er, skulle det inte ha reducerat något i Mitt herravälde.”6

Till de gåvor som Allâh har försett människan med hör att Han har skapat henne i den bästa skepnaden och låtit henne ha tillgång till allt i himlen och på jorden. Dessa transportmedel och kommunikationsmedel är till för att tjäna människan, men inte för att hon skall överskrida gränser, agera arrogant och utrota mänskligheten, utan för att bruka dem så att hon kan dyrka Allâh och gagna Hans skapelser. Det är inte tillåtet att tillverka destruktiva uppfinningar och massförstörelsevapen. Dessa verktyg skall tjäna denna värld och gagna dess mänsklighet.

195:4

295:4

382:6-8

451:56-57

514:8

6Muslim (2577).