3. Bönens tredje villkor

Shaykh-ul-Islâm och Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Det tredje är urskiljningsförmågan. Det är motsatsen till barndom. Dess gräns går vid sjuårsåldern. Därefter skall barnet befallas att be. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Befall era barn att förrätta bönen när de är sju år och slå dem för den när de är tio år och skilj deras madrasser åt.”1

FÖRKLARING

Det är motsatsen till barndom. Dess gräns går vid sjuårsåldern. Därefter skall barnet befallas att be. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Befall era barn att förrätta bönen när de är sju år och slå dem för den när de är tio år och skilj deras madrasser åt.”

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord i den autentiska hadîthen:

”… och barnet tills det blir könsmoget.”

betyder att det inte ansvarar för sina handlingar. Ett barn syndar först när det har blivit könsmoget. Trots det skall det befallas att be i förberedande och upplysande syfte. När det blir könsmoget skall det vara vant vid och tränat i bönen.

1Abû Dâwûd (495) och Ahmad (6756). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (1/266).