3. Blott en sorts vallfärd

2 – Vallfärdarna utan offer1 skall avse att utföra Tamattu´-vallfärden, något profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slutligen befallde sina följeslagare att göra. Dessutom blev han arg på de följeslagare som inte lydde direkt hans order om att upphäva vallfärden för ´Umrah. Likaså sade han:

”´Umrah har slutits till vallfärden fram till Domedagen.”

När följeslagarna frågade honom huruvida det endast gällde det året eller för alltid, knöt han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ihop sina fingrar och sade:

”´Umrah har slutits till vallfärden fram till Domedagen. Nej, det gäller för alltid. Nej, det gäller för alltid.”2

Till följd därav befallde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Fâtimah och sina hustrur (radhiya Allâhu ´anhunn) att gå ut ur Ihrâm efter vallfärdens ´Umrah. Således brukade Ibn ´Abbâs säga:

”Den som gör Tawâf runt Huset har gått ut ur Ihrâm. Det är er profets Sunnah vare sig ni vill eller inte.”3

Den som inte kommer med offer skall avse ´Umrah under de tre vallfärdsmånaderna. Den som avser att förrätta Ifrâd- eller Qirân-vallfärden och får sedermera reda på att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbjöd att den upphävs, skall göra så omedelbart ehuru han har kommit till Makkah, gjort Tawâf och gått mellan Safâ och Marwah. I detta fall går han ut ur Ihrâm och avser sin vallfärd på Tarwiyah-dagen:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ

”Troende, svara när Allâh och sändebudet kallar er till det som skall förnya ert liv!”4

1 I detta tillstånd befinner sig de flesta vallfärdare idag. Det är ovanligt att man tar med sig sitt offer från samma plats som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde. Den som gör det skall inte fördömas. Den som inte kommer med något offer och i stället vallfärdar Qirân- eller Ifrâd­-vallfärden, har motsatt sig hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling och befallning, om än folket tycker annorlunda. Detta har sagts av Ibn ´Abbâs och både Muslim (4/58) och Ahmad (1/287) och (1/342) har rapporterat det.

2 Se ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (1568) och (1571).

3 Det härrör från hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Allâh har inkluderat ´Umrah till er vallfärd. Den som gör Tawâf runt Huset och går mellan Safâ och Marwah, har gått ut ur Ihrâm om han inte har något offer med sig.” (Se ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (1573) och (1580))

4 8:24