3. Blott en godkänd förklaring till at-Tahâwiyyah

En av dessa imamer som skrev om Salafs dogm var Imâm Abû Dja´far Ahmad bin Muhammad bin Salâmah al-Azdî at-Tahâwî. Han tillhörde 300-talets lärda i Egypten. Han tillskrivs staden Tahâ i Egypten. Han har skrivit denna kortfattade och nyttiga dogmatiska bok.

Flera förklaringar har skrivits till den, ungefär sju stycken. Däremot finns fel i alla förklaringar. Ty deras författare hade de senare generationernas metodik. Således undkommer inte deras förklaringar anmärkningar och avvikelser från at-Tahâwîs dogm. Oss veterligen finns bara en sund förklaring; Ibn Abîl-´Izzs förklaring, även känd som ”Sharh at-Tahâwiyyah”. Det framgår att han var Ibn Kathîrs elev. Hans förklaring består av utdrag från Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs, Ibn-ul-Qayyims och andra imamers böcker. Boken är alltså en stor förklaring. Efter honom har de lärda refererat till den och månat om den då den är ren och dess kunskaper är autentiska. Boken är nämligen en väldig referens i dogmatiska sammanhang.