3. Betydelsen av islam

Allâh (ta´âlâ) sade:

فَإنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ

”Om de vill tvista med dig, säg då: ”Jag har helt och fullt underkastat mig Allâhs vilja och även de som följer mig.”1

Det har rapporterats autentiskt via Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Islam är att du vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, förrättar bönen, betalar allmosan, fastar Ramadhân och vallfärdar till Huset om du har möjlighet att genomföra det.”2

Det har rapporterats autentiskt via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En muslim är han vars tunga och hand andra muslimer är säkra med.”3

Bahz bin Hakîm rapporterade från sin fader, från sin farfar som berättade att han frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om islam varpå han svarade:

”Det är att ditt hjärta underkastar sig Allâh (ta´âlâ), riktar ditt ansikte gentemot Allâh (ta´âlâ), ber den obligatoriska bönen och betalar den obligatoriska allmosan.”4

Rapporterad av Ahmad.

Abû Qilâbah rapporterade från en man från Levanten som rapporterade från sin fader som frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om islam varpå han svarade:

”Det är att ditt hjärta underkastar sig Allâh (ta´âlâ) och att andra muslimer är säkra med din tunga och din hand.” Han sade: ”Vilken islam är bäst?” Han svarade: ”Tron.” Han frågade: ”Vad är tron?” Han svarade: ”Att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud och uppståndelsen efter döden.”5

13:20

2al-Bukhârî (4777) och Muslim (102).

3al-Bukhârî (6484) och Muslim (41).

4Ahmad (3/5), Ibn Hibbân (1/376) och al-Hâkim (4/643).

5Ahmad (4/114)