3. Benämning av Allâhs själ i Qur’ânen

Imâm Abû Bakr Muhammad bin Ishâq bin Khuzaymah an-Naysâbûrî (d. 311)

Kitâb-ut-Tawhîd wa Ithbâtu Sifât-ir-Rabb, s. 11-12

Den första av vår Skapares (djalla wa ´alâ) egenskaper som vi nämner i vår bok är Hans själ – fjärran är vår Herre från att Hans själ ska vara som Hans skapelses själ, fjärran är Han från att vara obefintlig och själlös.

Allâh (´azza wa djall) sade till Sin Profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

”Och när de som tror på Våra budskap kommer till dig, säg då: ”Fred vare med er! Er Herre har ålagt Sig själv barmhärtighet…”1

Vår Herre har lärt oss att Han har en själ som Han har ålagt barmhärtighet. Med den förbarmar Han sig över den som av okunnighet gör orätt och sedermera ångrar sig, vilket versens kontext intygar:

أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“… den av er som av okunnighet gör orätt och som därefter ångrar vad han gjort och vill bättra sig, så är Han ständigt förlåtande, barmhärtig.”2

Allâh (´azza wa djall) sade till Mûsâ (´alayhis-salâm):

ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي

“Därefter, Mûsâ, har du enligt Mitt beslut kommit; Jag har nämligen knutit dig till Mig själv.”3

Allâh intygade att Han har en själ till vilken Han knutit Mûsâ (´alayhis-salâm). Allâh (djalla wa ´alâ) sade också:


وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ

Därför varnar Allâh er för Sig själv; Allâh ömmar för Sina slavar.”4

Också i den här versen bekräftar Allâh (´azza wa djall) Sin själ. Allâhs ande ´Îsâ bin Maryam (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) sade:

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ

Du vet vad som är i mitt innersta men jag vet inte vad som är i Ditt innersta.”5

Allâhs ande ´Îsâ bin Maryam (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) visste alltså att hans Gud har en själ.

16:154

26:154

320:40-41

43:30

55:116