3. Andra beviset från Sunnah för Allâhs händer

2 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen skall Allâh vika himlarna varefter Han tar dem i Sin hand och säger: ”Jag är Konungen! Var är de tyranniska? Var är de högmodiga?”1

1Muslim (2148) och Abû Dâwûd (4732).