3. Allt är från Allâh

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 39-44

Ödet är från Allâh (tabârak wa ta´âlâ), oavsett om det förutbestämda är gott eller ont, litet eller mycket, uppenbart eller dolt, sött eller bittert, omtyckt eller föraktat, fint eller fult, först eller sist. Han har beslutat och bestämt för Sina slavar. Ingen av dem undkommer Allâhs (´azza wa djall) vilja. Ingen hoppar över Hans beslut. Alla gör det som Han har skapat dem för, alla gör det som Han har bestämt för dem. Det är oundvikligt och det är rättvist av vår Herre (´azza wa djall).

Otukt, stöld, alkoholmissbruk, dråp, konsumtion av förbjuden egendom, avguderi, synder och trots sker alla i enlighet med Allâhs beslut och bestämmelse. Ingen skapelse har något som helst argument mot Allâh; det är faktiskt Allâh som har ett ypperligt argument mot Sin skapelse:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

”Han ställs inte till svars för Hans handlande, men de skall stå till svars.”1

Allâh (´azza wa djall) har vetskap om Sin skapelse och Hans vilja verkställs på den. Han har alltid vetat Iblîs och alla andra trotsigas trots, från den dagen då vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) först trotsades fram till Apokalypsen. Han har skapat dem för det.

Han har alltid vetat de lydigas lydnad. Han har skapat dem för den. Alla handlar utifrån det som de har skapats för. Alla färdas till den destination som har bestämts för dem. Ingen av dem undkommer Allâhs bestämmelse och beslut. Allâh gör vad Han vill.

Den som påstår att Allâh (tabârak wa ta´âlâ) vill att Hans trotsiga slavar lyder Honom, men att de själva vill ondska och synd varför de handlar efter sin egen vilja, påstår att slavarnas vilja överväldigar Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) vilja. Vilken lögn om Allâh är större än denna?

Den som påstår att en skapelse färdas till en destination som inte har bestämts för den, dementerar Allâhs förmåga över skapelsen. Det är påhitt och lögn om Allâh.

Om den som påstår att otukt inte är förutbestämd frågas om en kvinna som blivit havande via otukt och sedan fött det barnet – ville Allâh (´azza wa djall) att detta barn föds? Visste Allâh att detta barn skulle födas? Om han säger nej, påstår han att det finns andra skapare än Allâh. En sådan åsikt inte bara påminner om avguderi – den är avguderi.

Den som påstår att stöld, alkoholmissbruk och konsumtion av förbjuden egendom inte är beslutade och bestämda av Allâh, påstår att människan kan äta av någon annans försörjning. En sådan åsikt påminner om zoroastriernas och nasaréernas åsikt. Hon har faktiskt ätit av Hans försörjning. Allâh har bestämt att hon ska äta på det sätt som hon äter.

Den som påstår att dråp inte är bestämt av Allâh (´azza wa djall) och att Han inte vill att Hans skapelse ska dräpa, påstår att den dräpte dör i förtid. Vilken hädelse mot Allâh är tydligare än denna?

Nej, allt omnämnt sker utifrån Allâhs beslut och öde. Allt sker utifrån Allâhs vilja med och ordning på Hans skapelse. Allt sker utifrån Allâhs eviga kunskap om den. Allâh är den rättvisa Sanningen som gör vad Han vill.

Den som erkänner Allâhs kunskap blir tvungen att erkänna ödet och Hans vilja, inklusive bakom allt litet och ofint som existerar. Allâh skadar och nyttar, Han vilseleder och vägleder. Väldig vare Allâh, den bäste Skaparen!

121:23