3. Allahs tal är hörbart

[4] Qur’ânen är Allâhs nedsända och oskapade tal oavsett hur den läses och skrivs och var den än reciteras. Skriften är det skrivna, läsningen är det lästa och recitationen är det reciterade. Allâhs tal är evigt och inte skapat i någon situation. Allâhs tal är vare sig skapat, uppkommet eller tillverkat på något som helst sätt. Inte heller är det någon kropp, substans eller oväsentlighet. Faktum är att det är en av Hans essensegenskaper som skiljer sig från alla skapelser.

[5] Han har alltid talat och Han kommer alltid att tala. Hans tal kan inte skiljas från Hans essens. Ibland hörs det från Allâh (´azza wa djall) och ibland hörs det från en läsare. Den som hör det från Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är den som själv tar emot tilltalet utan medlare eller tolk. Exempelvis talade Allâh till vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) under Himmelsfärden. Också talade Allâh till Mûsâ på Sinaiberget. Detsamma gäller änglarna som tilltalas av Honom. För övrigt hörs Allâhs eviga tal på ett verkligt sätt från läsaren och det består av förstådda bokstäver och hörd röst.