3. Allâhs barmhärtighet

Den Nåderike (الرحمن) och den Barmhärtige (الرحيم) är två av Allâhs (´azza wa djall) namn och står för barmhärtighet. Barmhärtighet är en av Allâhs egenskaper. Alla Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) namn står för egenskaper.

Den Nåderike (الرحمن) står för en nåd som omfattar hela skapelsen.

Den Barmhärtige (الرحيم) står för en barmhärtighet som omfattar bara de troende. Han (ta´âlâ) sade:

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

… och Han är barmhärtig mot de troende.”1

Den Nåderike (الرحمن) står som sagt för en nåd som omfattar hela skapelsen, inklusive de otrogna och djur. De lever endast tack vare Allâhs nåd. Utav Sin nåd har Allâh underlättat saker och ting för dem. Den nåden omger allihopa som de åtnjuter sinsemellan. Boskapsdjuret flyttar sitt ben nådigt för att inte trampa ihjäl sin unge.

Barmhärtighet är nämligen en av Allâhs (´azza wa djall) egenskaper. Den passar enkom Hans majestät och är olik skapelsernas barmhärtighet. Den är som alla andra Hans egenskaper. Vi beskriver Honom liksom Han beskriver Sig själv, men vi liknar inte Hans barmhärtighet vid skapelsens barmhärtighet.

133:43