3. al-Halabî och al-Maghrâwî

´Alî al-Halabî är en av dem som värst vittnar falskt. Han vittnar för att vilsna människor med osunda principer och falska metodiker är Salafiyyûn, står på deras sida och tillämpar deras falska principer och metodiker. En av dessa individer är:

2 – Muhammad al-Maghrâwî

´Ar´ûrs prövningar fick sin uppföljare i Muhammad al-Maghrâwî som föll i en galen Takfîr. När Salafiyyûn visade hans fel ur hans egna böcker och kassettband anklagade han dem för kätteri.

Salafiyyûns lärda fick reda på al-Maghrâwîs extrema Takfîr, rådde honom och krävde att han tog tillbaka det varpå han förtalade dem, ignorerade dem och bussade sina elever på Salafiyyûn så att de blev än vilsnare. Det är som om de kommer från Qutbiyyûns och Ikhwâniyyûns innersta krets som finansierar honom för att bekämpa Salafiyyah och Salafiyyûn.

Trots att al-Halabî visar att han bekämpar Takfîr och Takfîriyyûn stödjer han honom och vittnar än i dag om att al-Maghrâwî är Salafî. Är inte hans handling exempel på det värsta vittnesbördet, den värsta motsägelsen och ett medverkande om att fälla Tawhîds och Sunnahs lärda som förbises av al-Maghrâwî, ´Ar´ûr och al-Ma’ribî? Opponerar sig inte hans ställning de ädla Salafs metodik?