3. al-Albânî är ett unikum

Han anklagar al-Albânî (rahimahullâh) för att ta efter Sayyid Qutb i sitt förord till ”Mukhtasar-ul-´Uluww” där han citerar honom:

”Idag upplever vi den hedniska tiden liksom den som fanns i islams begynnelse och kanske till och med värre än så. Allt runt omkring oss är en hednisk tid; människors föreställningar, dogmer, vanor, traditioner, vetenskapliga referenser, konster, etiketter, föreskrifter inklusive mycket av det som vi anser vara islamisk vetenskap och referens.”1

För det första är det lögn och osanning att påstå att al-Albânî (rahimahullâh) tog efter Sayyid Qutb. Författaren tog detta citat ur dess kontext varpå han dömde al-Albânî för att efterapa Sayyid Qutb. Jag vet inte vad syftet är med att svärta ned en man vars böcker som tjänar profetisk Sunnah fyller bokhandlarna. Han klargjorde autentiskt och svagt och ägnade mer än femtio år åt det uppdraget. Han har författat många volymer i ämnet. Är det möjligt att något sådant görs av en man som har tjänat Sunnah på ett unikt sätt och som vi anser tillhöra de bästa lärda som har kämpat för att sprida den sanna religionen? Det är vad vi uppfattar och Allâh vet bättre. Vi anser inte att han eller någon annan lärd är felfri, oavsett hur kunniga de är. Hur lärd en människa än är vilar den mänskliga bristen över henne.

1Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 61