3. Ahl-us-Sunnah betror ödet

9 – De säger det samtliga muslimer säger, nämligen det Allâh vill, sker, och det Han inte vill, sker inte. Han (ta´âlâ) sade:

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

”Men ni kan bara vilja om Allâh, skapelsernas Herre, vill.”1

10 – De säger att ingen kan undkomma Allâhs kunskap, överkomma Allâhs vilja eller förändra Allâhs kunskap. Han vet och faller varken i okunnighet eller glömska. Han är Mäktig och ingen kan överväldiga Honom.

181:29