299. Får sorgen inte beklagas innan begravningen?

Fråga 299: Vissa människor säger att sorgen inte får beklagas innan begravningen. Stämmer det?

Svar: Det stämmer inte. Kondoleanser är föreskrivna att ges så fort olyckan, döden vill säga, är framme.