298. En ändlös givmildhet

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

298 – Hishâm bin ´Abdil-Malik berättade för oss: Jag hörde Ibn ´Uyaynah säga: Jag hörde Ibn-ul-Munkadir säga: Jag hörde Djâbir säga:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade aldrig ”Nej” om han blev frågad om något.”1

FÖRKLARING

Hadîthen bevisar att den givmilde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade en ändlös givmildhet. Han var givmildare mot människorna än den regnbringande vinden. Helt säkert hörde det till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) storslagna egenskaper och väldiga drag att ge av det som han ägde och hade i hemmet. Han gav alltid bort det som han ägde och hade i hemmet. Han mådde bra när hans hem var tomt. Så länge han hade avböjde han aldrig någons förfrågan. Han brukade säga:

”Kom till oss när vi får något.”

Och han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bröt aldrig sitt löfte. All denna givmildhet berodde på att han – och alla från hans samfund som rättar sig efter honom i detta fram till Domedagen – såg ned på detta liv.

1Autentisk.