297. När är tiden för kondoleanser?

Fråga 297: När är tiden för kondoleanser?

Svar: De börjar från och med den dödes bortgång eller från och med olyckans skede, om det nu är en olycka och inget dödsfall vill säga. Den pågår till och med att olyckan glöms bort och den olycksdrabbade går vidare. Kondoleanser åsyftar inte gratulationer eller hälsningar, utan tröst till den olycksdrabbade så att han klarar av olyckan och räknar med belöning.