296. Hur beklagas sorgen?

Fråga 296: Hur beklagas sorgen?

Svar: Det bästa är att säga det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till sin dotter som hade förlorat ett barn. Usâmah bin Zayd (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade:

”Vi var tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när en av hans döttrar skickade ett bud till honom som berättade att hennes barn hade dött. Han sade till sändebudet: ”Gå tillbaka till henne och berätta för henne att Allâhs är det som Han har gett och det som Han har tagit och att allting varar hos Honom till en viss tidpunkt. Befall henne att härda och räkna med Allâhs belöning.”1

Det har blivit vanligt i folkmun att säga:

”Må Allâh öka din belöning, förädla din tröst och förlåta din döda anhörig.”

Vissa lärda har valt den frasen, men det som står i Sunnah är främre och bättre.

1al-Bukhârî (923).