294. Vad är rekommenderat i samband med gravbesök?

Fråga 294: Vad är rekommenderat i samband med gravbesök? Vad tycker du om de småböcker som tar upp bönerna som läses vid al-Baqî´?

Svar: I början förbjöd profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gravbesök för att förebygga avguderi. När tron hade förankrats i människornas hjärtan befallde han att de besöks och sade:

Jag brukade förbjuda er att besöka gravar. Besök dem! De påminner er om nästa liv.”1

I en annan formulering står det:

De påminner er om döden.”

Den som vill besöka gravar skall göra det för att dra lärdom av dem och inte utav sympati. Vissa besöker sina anhörigas gravar utav sympati, omtanke eller kärlek. Även om det är naturligt så är det bättre att besöka dem med motivet som angavs av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam); påminnelse om nästa liv och döden.

Liksom du är nu var dessa begravda människor ovanpå jorden häromdagen. Nu är de inne i jorden med sina handlingar i pant. De klarar inte av att göra en enda god handling längre. De klarar inte av att att avvärja en enda synd längre. Tänk på det. Du vet inte när du sluter dig till underjorden. Du vet inte när döden överraskar dig. Inte ens profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) visste det, ty han sade:

Allâhs kallare håller på att komma efter mig varpå jag besvarar honom.”2

Tänk på döden, tänk på nästa liv. Det är syftet med gravbesöken. Det är inget speciellt med åkallan vid gravar. Den som går till gravar för att åkalla vid dem har innoverat och förfelat. Platserna vari böner bönhörs som mest är moskéerna, inte gravarna.

Om detta är hjärtats tillstånd när det kommer till gravarna så skall tungan säga:

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِين, و يرحم الله المستقدمين منا و المستأخرين, وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بكم لاحِقُونَ نَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِية

”Frid med er, ni troende och muslimska bosättare. Må Allâh benåda våra företrädare och efterträdare. Vi kommer – om Allâh vill – att sluta oss till er. Vi ber Allâh för vår och er skoning.”

اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنـا بعـدهم و اغفر لنا و لهم

”Allâh! Beröva oss inte deras belöning och pröva oss inte efter dem. Förlåt oss och dem.”

Därefter går han därifrån.

Angående dagens småböckerna som tar upp bönerna som läses vid al-Baqî´, så är alla innovationer frånsett de som är överensstämmande med Sunnah. Man skall inte trötta ut sig själv och dyrka Allâh med något som inte rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det är inte bara värdelöst, det är också avslaget:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”3

1Muslim (977) och at-Tirmidhî (1054).

2Ahmad (3/17).

3Muslim (1718).