Ätbara djurs spillning och urin är rena

Fråga: Är åsikten som säger att ätbara djurs spillning och urin är orena korrekt?

Svar: Hos vissa lärda, som exempelvis Shâfi´iyyah, är ätbara djurs spillning och urin orena. Den korrekta åsikten är att de är rena. De är inte orena. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde en grupp människor som blivit sjuka att dricka kamelurin. Det bevisar att det är rent. Han brukade likaså förrätta bönen i fårstall. Det bevisar också att deras urin och spillning är rena eftersom de är oundvikliga i stallet.

Fråga: Är dessa saker i princip rena?

Svar: Ja, de är rena.