293. Återfår den döde sin själ för att hälsa tillbaka?

Fråga 293: Om en muslim hälsar till en begravd människa. Återger Allâh henne hennes själ så att hon kan hälsa tillbaka?

Svar: Det nämns i en hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som lyder på följande vis:

Det finns ingen som passerar sin troende broders grav som han kände i livet och hälsar på honom, utan att han känner igen honom och hälsar tillbaka.”

Den autentiserades av Ibn ´Abdil-Barr.