292. Vad har Ibn-ul-Qayyim för bevis?

Fråga 292: Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) nämner i ”ar-Rûh” att den döde vet vem som besöker honom på fredagar. Han underströk fredagar. Vad är hans bevis för det? Är rapporteringarna som han anger autentiska eller svaga?

Svar: Jag vet inte gällande rapporteringarna. Däremot finns det inget bevis för att understryka fredagen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag brukade förbjuda er att besöka gravar. Besök dem! De påminner er om nästa liv.”1

Det har också bekräftats via ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) att han besökte al-Baqî´ en natt. Med det sagt är det grundlöst att utse fredagar för gravbesök. Dessutom rapporterar författarna till Sunan-böckerna:

Det finns ingen som passerar sin troende broders grav som han kände i livet och hälsar på honom, utan att han känner igen honom och hälsar tillbaka.”2

Det vill säga när som helst. Ibn ´Abdil-Barr autentiserade den och fick medhåll av Ibn-ul-Qayyim.

1Muslim (977) och at-Tirmidhî (1054).

2al-Istidhkâr (1/185) av Ibn ´Abdil-Barr.