291. Är det föreskrivet att hälsa till de döda från andra sidan muren?

Fråga 291: Vad är domen för att mura in begravningsplatser? Är det föreskrivet att hälsa till de döda från andra sidan muren eller krävs det att vara inne på begravningsplatsen?

Svar: Det är harmlöst att mura in begravningsplatser. Det kan även vara påbjudet om det annars finns risk att gravarna vanhedras.

Vad beträffar hälsning till de döda från andra sidan muren, så är jag tveksam till det. Det är dock harmlöst att hälsa. Det är minst sagt en bön för de döda därav förmodan legitimitet.