290. Är det föreskrivet att hälsa till de döda om begravningsplatsen är inmurad?

Fråga 290: På vissa väggar till begravningsplatser står böner och hälsningar nedskrivna. Är det föreskrivet att hälsa till de döda om begravningsplatsen är inmurad och på så sätt skymmer gravarna?

Svar: Tillsynes har de velat uppmärksamma besökarna om vad skall sägas när man kommer in på begravningsplatsen.

Skall den förbigående hälsa till de döda eller inte? Antingen hälsar han eftersom han anses passera dem. Eller också hälsar han inte därför att han har vare sig sett gravarna eller gått in på begravningsplatsen. Likaså hälsar man inte till en person som är inne i ett hem om man passerar det. Däremot hälsar man till honom om man kommer in till honom.