29. Tjugosjunde beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

27 – Muhammad underrättade oss: Ahmad bin al-Hasan underrättade oss: Abûl-Qâsim ´Abdur-Rahmân bin ´Ubaydillâh al-Hirfî underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin Sulaymân an-Nadjdjâd berättade för oss: Muhammad bin ´Abdillâh bin Sulaymân berättade för oss: Muhammad bin Abî Bakr berättade för oss: Zâ’idah bin Abîr-Raqâd berättade för oss, från Ziyâd an-Numayrî, från Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Jag kom in till min Herre (´azza wa djall) medan Han var ovanför Sin (tabârak wa ta´âlâ) tron.”1

1adh-Dhahabî sade:

”Zâ’idah är svag. Själva hadîthen rapporteras liknande i al-Bukhârîs ”as-Sahîh” via Qatâdah, från Anas, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Jag bad min Herre om tillstånd att få komma in till Honom, vilket jag fick.”

Abû Ahmad al-´Assâl rapporterade i ”Kitâb-ul-Ma´rifah” med stark kedja via Thâbit, från Anas vari det står:

”Jag kom fram till paradisets port som öppnades för mig. Jag kom till min Herre som var på Sin stol varpå jag föll ned i Sudjûd.” (al-´Uluww, sid. 32)